Brannsikkerhet rundt varmeapparater

fei-space-heaterI en bolig kan det være mange brannfarlige steder eller utstyr som man bruker i daglige sysler. De aller fleste boliger bruker varmeovner til oppvarming, og noen boliger har også peis som brukes hyppig om vinteren. Alle typer apparater som brukes til oppvarming utgjør en risiko for brann i ethvert hjem. Det er derfor viktig å se til at alt fungerer som det skal og at alt utstyr er i tipp topp stand.

På alle elektriske varmeovner står det for eksempel at man aldri skal tildekke apparatet med kleder av noe slag, da dette kan være brannfarlig. Det er da viktig at man følger disse retningslinjene for hvordan apparatet skal brukes. Etter noen år kan det hende at det samler seg støv i slike apparater, derfor er det viktig at man vedlikeholder disse, og eventuelt bytter de ut med nye og moderne varmeovner etter noen år. Alt utstyr blir slitt, derfor er det lurt å få inn nytt og velfungerende utstyr i mange tilfeller.

Når det gjelder peis og ildsteder i hjemmet, er det veldig viktig at man vedlikeholder disse godt. Dette er noe feiere tar seg av. Disse kommer som regel på inspeksjon og for å rense pipene en gang i året. Dette er et tiltak man tar, for at man skal slippe at unødvendige farlige situasjoner skal oppstå. Det er samtidig viktig at man følger regler om hvordan peis og ildsteder skal bygges og hvilke sikkerhetstiltak man må gjøre som privatperson.

Varmeapparater i hjemmet utgjør altså store brannfarer. Det er viktig at man tar dette alvorlig og følger alle forskrifter, samt ser til at alt utstyr er i forsvarlig stand til enhver tid. Det er spesielt viktig at man foretar nøye kontroller før vinteren setter inn og man virkelig har bruk for disse apparatene. Det handler er om sikkerhet for deg og din familie, derfor gjør man klokt i ta en ekstra titt på spesielt brannfarlige varmeapparater i hjemmet.