Oksygenet forer brannen

oxygen-screen-flame-nb-ds-bDet kan være kritisk å få stengt tilgangen til oksygen når det brenner, for flammene får enda mer næring til brannen ved stadig tilsig av oksygen fra vinduer og dører. Derfor er det viktig å lukke alle vinduer og dører når det brenner. Når man har kommet seg i sikkerhet, kan det være smart å bruke et pulverapparat og tømme dette inn i rommet, for så å lukke døren. Pulveret skaper et slags teppe som kveler flammene under seg, og det absorberer oksygenet rundt seg, og slik slukkes flammene som herjer. Hus og hjem må derfor beskyttes, samtidig som forebygging bør skje ved kunnskapsutveksling og informasjon.

Eksoterme reaksjoner

Forbrenning kalles en eksoterm reaksjon, fordi den frigir energi ved å omdanne potensiell energi til kinetisk energi. Resultatet av forbrenningen vil bli CO2 og varme, og dermed mates flammene av oksygen. Eksoterme reaksjoner er en motsetning til endoterme reaksjoner som avgir kulde når det reagerer med vann. Disse er motsatte reaksjoner i termodynamikken. Det er viktig å forstå mekanismene for hva som forer en brann slik at man kan forebygge og forhindre branner med fatale utfall. Branner tar hvert år mange menneskeliv, enten av ren uflaks eller uvettig bruk av brannfarlige saker og ting.

Sunn fornuft og årvåkenhet

Man skal være årvåken og passe på slik at ikke branner oppstår unødvendig. Derfor er det viktig å lære opp og advare unge mot bruk av brannfarlige stoffer. Mange leker med ild uten å vite konsekvensene av det. Ting kan ha eksplosiv virkning dersom det brukes feil, og ild kan spre seg mye raskere enn man kunne ane på forhånd. Det er viktig å advare unger mot å tenne bål i skog eller utmark, for flammene kan ligge å ulme i lang tid, før det igjen får næring til å vokse. En slik brann ute av kontroll kan ha store innvirkninger på landområder, utmark og bebyggelse.