Rømningsvei ut i det fri

Nangpa-La_Peterson_SS-1250x650Det er i dag krav til at det minst er en mulig måte å komme seg ut i det fri på fra boliger og hus. Dette er ikke for ungdommer som ikke takler foreldrene sine, men derimot på grunnlag av at mange har blitt innesperret når det har oppstått brann. Det vil si at man må komme seg ut til et brannsikkert sted. I blokker og høyhus er regelen at veien enten skal føre ut i det fri, eller til en korridor som enten fører ut i det fri eller to forskjellige trapperom som fører ut i det fri.

Viktig å huske reglene

Det er mange som går i fella når de skal lage en utleiebolig eller hybel i kjelleren. Ofte glemmer man å lage en sikker rømningsvei for beboerne, og man må bygge om hele leiligheten. For er vindu den eneste rømningsveien, er det strenge krav til dette vinduet. Det må føre til en trappeoppgang som fører til fritt område, og vinduet må være minst 0,6 meter bredt og minst 0,5 meter høyt. I tillegg må summen av disse to være 1,5 meter. Det vil si at dersom vinduet er 0,5 meter høyt, så må det minst være 1 meter bredt. Er det 0,6 meter bredt må det altså være minst 0,9 meter høyt. Ikke bare må man tenke på denne rømningsveien på sommerstid, men er det fare for at det legger seg snø foran vinduet på vinterstid, må det gjøres tiltak også mot dette.

Er det et rom i andre etasje eller høyere, må det monteres brannstiger. Disse må ha rygg-bøyle dersom høyden er mer enn 7,5 meter.

Reglene gjelder for nybygg, men dersom man skal gjøre om deler av huset til utleiedel, må man beregne å fikse disse tingene. Det er viktig å være sikker og verne om dem man er glade i. Man vet aldri når uhellet er ute og da kan det være for sent.