Stopp brannen før det er for sent

putting-out-fire-with-gasolineBrannvarsling er essensielt for trygg og sikker oppbevaring i lokaler og hus og hjem. Derfor må alle ha en form for signalement. Den enkleste formen for brannvarsling er å ha en såkalt brannvarsler som monteres i taket. Det sender varsel når en viss mengde os eller røyk fyller rommet. Det er altså en røykvarsler. Den er drevet av et batteri, og derfor må man huske å kontrollere at varsleren virker med jevne mellomrom.

Komfyrvakt

Komfyren er en av de største brannårsakene i vanlige hjem og derfor kan man bestille en komfyrvakt, noe som er pålagt på alle nybygg, men ikke gamle. Den har både temperatur-detektor og infrarød varsler. Dette gjør at dersom man glemmer platene over lengre tid, så vil komfyr-vakten slå inn og kutte strømmen til komfyren.

Det hender stadig oftere at folk sovner av mens de lager mat, da de setter seg ned i godstolen for å slappe av. Da kan man lettet puste ut når man ser at strømmen hadde blitt kuttet, fordi man glemte eller sovnet fra maten på komfyren.

Avanserte systemer

Man kan ha en bolig-varsler som fungerer både på innbrudd og mot brann. Da er man koblet opp mot et byrå som overvåket boligen med diverse sensorer og kameraer som er koblet opp i huset. Sensorene oppdager røyk og flammer ved hjelp av røyk-sensorer og temperatur-sensorer.

Andre systemer kan enkelt styres fra mobilens applikasjoner og man kan dermed styre temperaturen på hytte og regulere varmen på panelovner ved å stille inn på forhånd. Dermed kan man komme fram til hytta som er temperert perfekt til helgen.

Tingenes Internett

Det blir Internett i flere og flere enheter og apparater etter hvert. De kan enklere analysere mennesker sine handlinger og gjennom interaksjonen forutse farer og hendelser som ellers ikke ville bli oppdaget. Det vil gjøre ting mye mer sikkert og så lenge systemet er operativt vil kunne spare mange liv og lidelser.